و بعد از مدت ها یک پست و بعد از مدت ها بی نتی خخخخ

اینم یه پست در حال دیدن فیلم حضرت محمد ...

خیلی قشنگه^_^ و واقعا قشنگ ساختن لایک دارد و خیلی طبیعی ...

من که راضیم ... البته با رفیق شفیق ناز خانوم هستیم^_^