اتفاقای جدید و پر ازمتفاوت بودن هست

شاید یه روز که سرم خلوت شد بیام و بنویسمشون ...

همه ی خاطراتم از یادم رفتن ... هیچی یادم نمیمونه

جوری به فراموشیپناه بردم که گاهی الانمم یادم نیست ...

راضی ام ...

اما شاید از این به بعد رو به خاظر بسپارم ... شاید ...

برایهمین اگه وقت داشتم میام خلاصه وار ثبتشون  میکنم ...