امشب باهاش میرم اصفهان^ـ^

خییییییییییییلی خوشحالمممممم

قبول کرد اون شاگرده همکلاسیمو بزاره کنار

از تابستون خودمم میشم شاگردش

خدایا شکررررررت^ـ^

برای اولین باره که دارم میرم اصفهان ...