+داری اذیتم میکنی

-میخواستی بیشتر تلاش کنی

+ هر وقت به من میرسه میشه حق و الناس برای مردم نه!

- اون فرق داره حق کسی ضایع نمیشه

+ اتفاقا اون بدتره اون بیشتر داره حق کسب ضایع میشه منتها حق و الناس فقط برای منه:|

- یه چیز میگم مث همیشه تا آخرش رو خودت بگیر رو برو

+ چی!!!؟

- تا امروز خودت خوندی از این به بعد هم بخون

+خب اونجا بهتره

- سر پای خودت وایستا نزار  برای رفتن به اونجا به وسیله ی کسی بری ... سر پاهای خودت وایستا و متکی به این و اون نباش و محتاج کسی نباش بزار از الان یاد بگیری 

+ باشه ...


گفتم باشه ولی با حسرت گفتم ... همیشه بهترین معلم برای درس زندگی بوده برام ... عاشقشم که حتی برای هر چیزی با یه بهنونه ای بهم درس میده هر چند که اینبار یکم سخت بود ...

قول میدم بهت قبول بشم ...

#بهترینم