فقط یکم خستم همین ...


+ البته یکم که نه رسما جنازمممممم

امتحانا تموم بشه یه نفس عمیییییق😅

+ یاد اهنگ شهاب مظفری افتادم اهنگه عکس قدیمی اونجاش که میگه 

چشات اصلا منو ندید هر دفعه برگشتی تو بدتر زدی...نه اینکه تمومه کارم فقط یکم خستم همین 

اصا انگاری اینو خونده برا من و امتحانام😅 داغونم کردنا داغون😂