بنده متاسفانه نمیتوانم میوه ی کیوی رو بخورم و حتی وقتی نگاهش میکنم یا میبینم کسی داره میخوره علاوه بر اینکه حالم بد میشه و یجوری میشم 
تمام زبونمم میزنه بیرون ...
جالبیش اینه هرجا میرم همه بهم میگن کیوی بخور ... و اصرار دارن و از بدبختب همه هم میوه ی کیوی رو برای خوردن انتخاب میکنن و من مجبورم چشمم رو از اون تصاویر وحشتناک بگیرم:))