تو این چند شب که کلا بیدار بودم امروز و شب رو خودم رو از درس معاف کردم ...

یه حسی دارم به این شکل که تو هیچی نخوندی هنوز هیچییی

و همینطور هم هست:|