و سال1395 هم تمام شد خداروشکر ...

تلخ بود خیلی نه برایخانواده ی من بلکه برای خیلی از ایرانی ها ...

تا امروز فکر میکردم هرچیز اولش خوب باشه دیگه خوبهههه 

میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست ولی اصلا هم اینطور نیست ... اصلا

خدا کنه امسال سالی باشه که خوب بگذره و پایان خوبی داشته باشه ان شاءلله ... 

سال خوبی رو برای همه آرزو میکنم ...

عیدی رو که هنوز که هنوزه درکش نمیکنم بعد این همه سال رو به همتون تبریک میگم ... :)