خیلی خوبه که اوج خستگیت باشه و تنها داری درس میخونی با تمام بی حوصلگی یهو کسی بهت زنگ میزنه که با تمام وجود دلتنگش بودی و انقدری باهاش حرف نزدی صداشو نمیشناسی و بعد کمی وقتی میفهمی کیه جیییییییییغ میزنی که فلانی تویی؟؟؟ تنها کسی که اجازه داره فاطی صدام بزنه هرچند دعواش میکنم ولی خب....
اینکه میزون تا یک ساعت بعد تماس بپری بالا پایین و ذوق کنی .... خیییییییلی خوبه ...
کاش بشه یه بار ببینمش ... هرچند دیدمش ولی مثل احمقا بغض کردم زودی ازش دور شدم 
ولیییییییی خیلی خوب بوووود
دعا میکنم که عید امسال باهامون باشه ... بریم مسافرت باهم ...
شخص هوادار خخخخ با اینکه ازم خیلی دوره بدجووور هوامو داره ...قبلا هم همینطور بود ...اقای هوادار هوادارتم ...کااااااااش اینجا رو میخوندی:))