دکتر رفتیم از عمل کاملا راضی بود و موند لیزر که اولین نوبتش دوشنبه هفته بعده ...

و یکشنبه هم کلاس کنسل شد:|

و تا غروب برج زهرمار بودم یعنیا باز شب رفتیم خونه مادربزرگم و بهتر شدم کلاس زبان رو هم کنسل کردم@_@

بعد اس داد ... نا مفهوم بود برام حرفاش ... 

ازم چیزایی میپرسید که میدونم جوابشونو میدونه... مگه میشه قبلا بهش گفته باشم و الان بیاد باز همونارو بپرسه؟؟؟!!!!

گفت چیو بهت دروغ گفتم ... چی میگفتم ... میگفتم از همون اولین بارش تو به سال پیش دروغ گفتی؟!

اذیت شدم ... وقتی به خودم اومدم که اینجا کامنتاشو دیدم و دوباره شدم ادم بده ...

بیخیال

خخخ امروز کلاس ریاضی سینوس و ... بود و مثلثا ینی جیگررررم درامدا:))

دیشب خونه مادربزرگم قصد کردم برم تو دستشویی که تو حیاطه و خب شب بود حیاطشونم بزرگه و من خب از تاریکی میترسم به مامانم گفتم بیاد وایسته تا من برم و بیام ... یهو مادربزرگم داد بیچاااره خجالت بکش واست خاستگار میاد تو هنوز باس یکی بیاد سرپات بگیره😂😂😅یعنی یهو پوکیدم از خنده گفتم عزیز سرپا چیه خب شبه ...گفت اندازه تو سه چهارتا بچه داره تو فکر بعدیه:)) تو حالا شبا میترسی یعنی انقدر خندیدم  اشک میومد ...

خخخ قبلا میگفت اندازه تو 2تا بچه زیر دستش داره بزرگ میکنه الان شده سه چهار تا😂😂😁

ای خدا اینم طبع شوخش بگیره ادم بیچاره میشه:دی

چند روز پیش خونه مادربزرگم بودم خاله هامم بودن بعد گلابی میخوردیم هعی من میگفتم تو جواب گلابی یه چیز بودا اهههه یادم رفته همینطور هعی به صورت کشیده میگفتم گلابی تا یادم بیاد گلاااابی ...یهو خالم گفت رئیس مسترابی دیگه روده بر شده بودم اخه یهویی بود

فردا شب عروسیه ...

الانم برم بخونم واسه زبان ساعت 9@_@

خدایا شکر