گفتن "دوستت دارم" ها
هیچ فایده ای ندارد!
باید آنها را
روی سنگفرش خیابان نوشت...
شاید رهگذری خواند
دلش تپید...
ماند و نرفت.
وگرنه،
گفتن های من،
همه را مسافر کرد…!
#علیرضا_اسفندیاری

_________________________________

مهم نیست که چه می‌کنید یا به کجا

می‌روید ؛ شما تمام عمر خویش را

در چارچوب ذهنی‌تان زندگی می‌کنید !

 #تری_جوزفسون
_________________

حرف بزن
بغض مرا باز کن


دیر زمانى است 
که بارانى ام....
 

#محمد_على_بهمنى
_________________

ازطرزنگاه تو به شدت نگرانم 

افتاده ام ازچشم تو دیگر به گمانم


این بغض فرو خورده بی حوصله یعنی

باید که خودم رابه اتاقم برسانم

#فرشته_الیا
______________

ناگهان در کوچه دیدم بی وفای خویش را
باز گم کردم ز شادی دست و پای خویش را


گفته بودم بعد ازین باید فراموشش کنم
دیدمش وز یاد بردم گفته های خویش را

#مهدی-اخوان_ثالث+تو این چند روز اینا خیلی قشنگ بودن از این چیزا دوست دارم بازم خوشگلاشو میزارم ...