حوصلم خیلی سر رفته .... هواااا بی نهایت خوبه برای قدم زدم مخصوصا جای خلوت باشه خیییییییلی خوبه هوا ... دوست داداشم اومده اونا جلو در باهمن منم تک و تنها حوصلم پوکیده است فجیححححححح .... دوست دارم برم بهار خوابمون و دراز بکشم و آسمون نگاه کنم ... وقتی اسمون نگاه میکنم کاملا غرق میشم توش ....ستاره ها برام یه دنیای جدان ... مدلشون رنگشون انقدر دقیق میشم توشون که حتی حرکت رو میتونم احساس کنم شاید خنده دار باشه ولی میتونم ...
الانم خیلیخوبه که برم ... ولی من از تاریکی به شدت میترسم ... الانم دوست دارم برم شاید غلبه کردم به ترس و رفتم ...
جزوه شیمی رو گذاشتم جلوم بلکه ببینم ولی خب دوست ندارم:((
فردا امتحانه :(
خدا کنه تستی باشه الکی پلکی بزنم بعدا میخونمشون:))
اصا حوصله ندارمااااااااااااا
هوا خیلی خوبه من تو خونه دارم میمیرم ...
جلو پنجره که وا میتی یه نسیمو شاید باد اروم خنکککک به ادم میخوره و صورتو نوازش میکنه اصا این هوا رو بسیار شدید دوست@_@
ینی شیمی رو موفق میشم که بخونم عایو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخه یکی نیس بگه تو روحت تو تابستونا کلاس تفریحی به زور بر میداشتی الان واس چی رفتی اینکارو کردی مثلا که درس بخونی خیر سرت:| 
من یه ادم به شدت ....
واقعا نمیدونم چی بگم:))
اهههههههههههههههههههههههههههههههه
منتظریاسی ام بعدش احتمالا برم بهار خواب و خدا کنه چیزی نبینم که مجبور به جیغ و فرار بشم:))
ارامششو دوست ....
حوصلم پوکیدهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه