رفتم کلاسو به موقع رسیدم ^_^ و اینو یادم رفت بگم دیروز من ساعت نه که شد کلا تو گوشی کامپیوتر عین جی زل زده بودم تا اهنگ میثم ابراهیمی بیاد بیرون ولی خب ساعت نه و هشت دقیقه بود که بالاخره اومدو منم گرفتم^_^ خیلی قشنگ بود ولی من سبک غمگینشو بیشتر دوست دارم و این اهنگم خیلی عالی بود😍😙

خب اخر کلاس بود که بابام زنگ زد و بعد دم در بود انگار دنیارووو به من دادن کی حال داشت اوج گرما عنر عنر پاشه بره جزوه بده بعد دوباره عنر عنر بره خونه دیگه نایی نمیموند خداییش با مامانم بودن و خداروشکر مثل اینکه کار داشتن و اداره اموزش پرورش به خاطر کار من و بعد رفتیم جزوه رو تحویل دادم دوستم و بعد خونه و بعد نوه همسایمون تصادف کرد:| بچه بود:|

بعد بابا دوباره رفت اموزش پرورش من اولویتم تو همه جا تجربی بوده ولی فیزیک قبول شدم تو سایت دیدم و از اونجایی که قبلا پرسیدم جز سه تا ذخیره ی تجربیم و یکی از دوستام میخواست بره یه استان دیگه و قرار بود من جامو با اون عوض کنم منتهی امروز بابام رفت بهش کارناممو نشون دادن و گفتن اینجور که معلومه اشتباه شده و من ترازم یازده هزارو و سیصد بوده و تراز نفر اول تو تجربی دوازده هزار بعد اونوقت یه نفر با تراز هشت هزار رفته تجربی من موندم و این شد که فردا بریم اداره کل و بعدشم باید برم ازمایش چکاب بدیم خانوادگی و بعد امروز همایش زیسته نمیدونم برم یان شاید برم ... امروز احتمالا برم موهامو کوتاه کنم ... و دیگه نمیدونم ...

دلم خیلی بستنی میخواد:| مخصوصا با طعم شاتوت:|

بچم لوچ نشه خوبه:)):|

فردا فیزیکم هست که:| من چطور برم چکاب:| اخه ....وای بابا:|